Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning såsom snuva och hosta. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Esberitox® forte

      

Esberitox®

Ingredienser
1 tablett innehåller: 16 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria), röd solhatt (Echinacea purpurea) och läkerudbeckia (Echinacea pallida) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis), motsvarande ca 53 mg torkad rot från baptisia, 20 mg torkad rot från röd solhatt, 20 mg torkad rot från läkerudbeckia och 11 mg torkat blad och grenskott från tuja.
Övriga innehållsämnen: Mannitol, betadex, citronarom, glyceroldibehenat, magnesiumstearat, citronsyramonohyrat, sackarinnatrium.

 

Ingredienser
1 tablett innehåller: 3,2 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria), röd solhatt (Echinacea purpurea) och läkerudbeckia / blek solhatt (Echinacea pallida) samt blad och grenskott från tuja /livsträd (Thuja occidentalis), motsvarande ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2, mg torkat blad och grenskott från tuja.
Övriga innehållsämnen: Laktos 170,6 mg, sackaros 91,5 mg, makrogol, magnesiumstearat.

Dosering
Vuxna, äldre och barn över 12 år:
1 tablett som får smälta i munnen 2 gånger dagligen.

Esberitox® forte ska inte ges till barn under 12 år.

Behandlingen bör starta så snabbt så möjligt när förkylningssymptom uppträder. Tabletten kan antingen sväljas med tillräcklig mängd vätska eller smältas i munnen. Ju tidigare i förkylningsskedet som Esberitox® forte sätts in, desto effektivare lindring.

Esberitox® forte ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Använd inte Esberitox® forte om du
- är överkänslig mot korgblommiga växter.

Esberitox® forte rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor
.

 

Dosering
Vuxna och barn över 12 år:
3 tabletter som får smälta i munnen 3 gånger dagligen.

Barn 8-12 år:
1-2 tabletter som får smälta i munnen 3 gånger dagligen.

Behandlingen bör starta så snabbt som möjligt när förkylningssymptom uppträder. Tabletten kan antingen sväljas med tillräcklig mängd vätska eller smältas i munnen. Det är att föredra att låta tabletten långsamt smälta i munnen. Ju tidigare i förkylningsskedet som Esberitox® sätts in, desto effektivare lindring.

Esberitox® ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Använd inte Esberitox® om du
- är överkänslig mot korgblommiga växter.

Esberitox® rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande kvinnor.

Förpackningar
Esberitox® forte finns i förpackning om 20 och 40 tabletter och säljs på apotek.

Hållbarhetstiden för tabletterna är 4 år.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Läs bipacksedeln före användning. Mer information om Esberitox® forte finns på fass.se
  Förpackningar
Esberitox® finns i förpackningar om 60, 100, 200 eller 300 tabletter och säljs på apotek, i hälsokosthandeln och livsmedelsbutiker.

Hållbarhetstiden för tabletterna är 3 år.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Läs bipacksedeln före användning. Mer information om Esberitox® finns på fass.se