Om förkylning

Infektioner i övre luftvägarna eller förkylning, är en av de vanligaste orsakerna till kortare sjukfrånvaro från förskolor, skolor och arbetsplatser. Ofta stannar vi inte hemma trots att vi känner oss krassliga med halsont, snuva eller hosta och därmed sprids sjukdomen lätt vidare till dem vi träffar.

I kroppen pågår ständigt en kamp mellan smittämnen i form av olika mikroorganismer och kroppens eget försvar. Oftast märker vi ingenting av detta, utan kroppen klarar ”försvarsarbetet” bra på egen hand. Det naturliga försvaret försvagas ibland. En mängd olika omständigheter kan rubba kroppens sinnrika försvarsmekanismer. Utsätter vi kroppen för t ex kyla, torr eller varm luft kan slemhinnornas funktion försvagas. Dessa blir irriterade och kan då utgöra en grogrund för angrepp av exempelvis förkylningsvirus. Även brister i kosten, för lite motion och sömn påverkar kroppens försvar negativt.

Vuxna drabbas normalt av två till tre förkylningar per år. Umgås man med små barn är frekvensen högre. För yngre förskolebarn är det helt normalt med 8 – 10 förkylningar om året. Ju äldre vi blir desto bättre immunförsvar får vi och antalet förkylningar minskar. Äldre förskolebarn drabbas av 4 – 6 förkylningar per år. (Strama/Region Skåne).


Sidan uppdaterades: 26 juni, 2015