Orsak och symtom

Förkylning orsakas nästan alltid av virus.

I kroppen pågår ständigt en kamp mellan virus och kroppens eget försvar. Oftast märker vi ingenting av detta, utan kroppen klarar ”försvarsarbetet” bra på egen hand. Det naturliga försvaret försvagas ibland. En mängd olika omständigheter kan rubba kroppens sinnrika försvarsmekanismer. Utsätter vi kroppen för t ex kyla, torr eller varm luft kan slemhinnornas funktion försvagas. Dessa blir irriterade och kan då utgöra en grogrund för angrepp av förkylningsvirus. Även brister i kosten, för lite motion och sömn påverkar kroppens försvar

Virus finns runt omkring oss, året runt – på huden och i inandningsluften och finns i små vätskepartiklar som sprids via hosta och nysningar. Risken att bli smittad ökar när vi vistas nära andra människor, t ex i skolor och på arbetsplatser.

När kroppens naturliga försvar blir försvagat, ökar risken för att virus etablerar sig. Då uppstår också de märkbara problemen – slemhinnorna irriteras och blir mottagliga för bakterieangrepp. Virusinfektioner kan bana väg för bakteriella infektioner, t ex bihåle- eller öroninflammation.

Vid förkylning svullnar slemhinnorna i näsa och svalg och avsöndrar vätska. Rinnsnuva, nästäppa, hosta, heshet och huvudvärk är vanliga symtom vid förkylning. En del personer kan även få feber.


Sidan uppdaterades: 26 juni, 2015