Esberitox forte

Esberitox forte är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra förkylningssymtom såsom snuva och hosta. Esberitox forte kan användas såväl i inledningsskedet av förkylningen och när förkylningen väl brutit ut.

Esberitox forte innehåller, precis som Esberitox, en unik kombination av Echinacea,Tuja och Baptisia.

Så skiljer sig Esberitox forte från Esberitox:

  • Högre styrka per tablett
  • Endast 1 tablett 2 ggr dagligen
  • God citrussmak

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 1 tablett som får smälta i munnen 2 gånger dagligen.

Esberitox® forte ska inte ges till barn under 12 år.

Behandlingen bör starta så snabbt så möjligt när förkylningssymptom uppträder. Tabletten kan antingen sväljas med tillräcklig mängd vätska eller smältas i munnen. Ju tidigare i förkylningsskedet som Esberitox® forte sätts in, desto effektivare lindring.

Esberitox® forte ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Använd inte Esberitox® forte om du är överkänslig mot korgblommiga växter.

Esberitox® forte rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor.

Förpackningar

Esberitox® forte finns i förpackning om 20 och 40 tabletter och säljs på apotek.

Hållbarhetstiden för tabletterna är 4 år.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Läs bipacksedeln före användning.
Mer information om Esberitox® forte finns på fass.se

Ingredienser

1 tablett innehåller: 16 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria), röd solhatt (Echinacea purpurea) och läkerudbeckia (Echinacea pallida) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis), motsvarande ca 53 mg torkad rot från baptisia, 20 mg torkad rot från röd solhatt, 20 mg torkad rot från läkerudbeckia och 11 mg torkat blad och grenskott från tuja. Övriga innehållsämnen: Mannitol, betadex, citronarom, glyceroldibehenat, magnesiumstearat, citronsyramonohyrat, sackarinnatrium.


Sidan uppdaterades: 14 december, 2016