Esberitox

Esberitox är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra förkylningssymptom såsom snuva och hosta. Esberitox är ett helt naturligt behandlingsalternativ som är lämplig både i inledningsskedet av förkylningen och när förkylningen väl brutit ut.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 3 tabletter som får smälta i munnen 3 gånger dagligen.

Barn 8-12 år: 1-2 tabletter som får smälta i munnen 3 gånger dagligen.

Behandlingen bör starta så snabbt som möjligt när förkylningssymptom uppträder. Tabletten kan antingen sväljas med tillräcklig mängd vätska eller smältas i munnen. Det är att föredra att låta tabletten långsamt smälta i munnen. Ju tidigare i förkylningsskedet som Esberitox® sätts in, desto effektivare lindring.

Esberitox® ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Använd inte Esberitox® om du är överkänslig mot korgblommiga växter.

Esberitox® rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande kvinnor.

Förpackningar

Esberitox® finns i förpackningar om 60, 100, 200 eller 300 tabletter och säljs på apotek, i hälsokosthandeln och livsmedelsbutiker.

Hållbarhetstiden för tabletterna är 3 år.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Läs bipacksedeln före användning. Mer information om Esberitox® finns på fass.se

Ingredienser

1 tablett innehåller: 3,2 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria), röd solhatt (Echinacea purpurea) och läkerudbeckia / blek solhatt (Echinacea pallida) samt blad och grenskott från tuja /livsträd (Thuja occidentalis), motsvarande ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2, mg torkat blad och grenskott från tuja. Övriga innehållsämnen: Laktos 170,6 mg, sackaros 91,5 mg, makrogol, magnesiumstearat.

 

 

 


Sidan uppdaterades: 14 december, 2016